Thời gian của bạn
Giờ máy chủ

Tin tức

Đối với những anh hùng thích những gì họ nghe và muốn dành một chút cảm hứng cho cuộc chiến tiếp theo của họ ...

Sự kiện

Đối với những anh hùng thích những gì họ nghe và muốn dành một chút cảm hứng cho cuộc chiến tiếp theo của họ ...

cộng đồng

Đối với những anh hùng thích những gì họ nghe và muốn dành một chút cảm hứng cho cuộc chiến tiếp theo của họ ...

 1. Thỏa thuận pháp lý:

  Việc bạn sử dụng Trang web luôn tuân theo các Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bất kỳ nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn, danh tính người dùng được tạo trên Trang web hoặc được gửi tới Dịch vụ được điều chỉnh bởi các Điều khoản này. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, trong trò chơi thích hợp và ngoài tiến hành trò chơi. Thỏa thuận này bổ sung và không có cách nào thay thế hoặc thay thế, Người dùng cuối Thỏa thuận cấp phép ("EULA") đi kèm với phần mềm MuOnline và phần mềm MuOnline là chủ đề. Bạn cũng có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng khi bạn sử dụng hoặc mua một số dịch vụ MuOnline khác, dịch vụ liên kết, nội dung hoặc phần mềm của bên thứ ba.

  MuOnline khuyến nghị rằng tất cả người dùng định kỳ xem lại các Điều khoản này vì MuOnline là trực tiếp và đang phát triển cộng đồng. MuOnline bảo lưu quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, để sửa đổi, sửa đổi, thay đổi, thêm vào, xóa hoặc cập nhật các điều khoản này và Dịch vụ, có hiệu lực có hoặc không có thông báo trước bằng cách xuất bản bản sửa đổihoặc cập nhật Thỏa thuận trên trang web của chúng tôi tại MuOnline. Thỏa thuận sửa đổi hoặc cập nhật có hiệu lực khi xuất bản và việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và Dịch vụ sau thông báo và xuất bản bản sửa đổi hoặc cập nhật Thỏa thuận trên trang web sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn về các điều khoản được cập nhật. Nếu bạn không đồng ý với những sửa đổi này hoặc Điều khoản được cập nhật, bạn có nghĩa vụ chấm dứt ID người dùng của bạn ngay lập tức và hủy mọi dịch vụ mà bạn đã đăng ký.

 2. Điều kiện hợp lệ và độ tuổi:

  Trang web và Dịch vụ dành cho người dùng từ 13 tuổi trở lên. Phù hợp với quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em Đạo luật bảo vệ năm 2000, nếu bạn dưới 13 tuổi, thông tin cá nhân có thể được thu thập từ bạn và do đó, bạn bị cấm tạo tài khoản thành viên thông qua Dịch vụ, sẽ không đủ điều kiện để nhập bất kỳ sự kiện và / hoặc chương trình khuyến mãi giải thưởng nào, và được yêu cầu không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của bất kỳ loại nào trên Trang web, thông qua Dịch vụ hoặc cho chúng tôi.

  Như đã lưu ý, Trang web và Dịch vụ dành cho người dùng từ 13 tuổi trở lên. Trong khi trẻ em ở mọi lứa tuổi có thể xem Trang web, chỉ những người từ 13 tuổi trở lên mới có thể sử dụng Trang web và các trò chơi và dịch vụ liên quan. Chúng tôi sẽ không cố ý chấp nhận bất kỳ ứng dụng nào hoặc các bài nộp khác từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng bất kỳ ai dưới 13 tuổi đang cố gắng làm đơn hoặc đặt hàng, chúng tôi sẽ chấm dứt giao dịch nếu khả thi để thực hiện và sau đó xóa bất kỳ thông tin cá nhân gửi cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi không cố ý chấp nhận, thu thập, duy trì hoặc sử dụng cá nhân thông tin liên quan đến trẻ em dưới 13 tuổi trên Trang web này.

  Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ phát hiện ra rằng con của họ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân và muốn MuOnline ngừng thu thập thông tin đó hoặc có con thông tin cá nhân bị xóa khỏi hồ sơ cơ sở dữ liệu của chúng tôi, họ nên liên hệ với chúng tôi tại [email protected] Chúng tôi sẽ xem xét, cập nhật hoặc xóa thông tin của trẻ theo yêu cầu trong thời gian hợp lý.

  Nếu bạn trên 13 tuổi, nhưng vẫn được coi là trẻ vị thành niên theo luật của tiểu bang có liên quan, chúng tôi yêu cầu bạn xem lại các Điều khoản này cũng như Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để đảm bảo họ hiểu và đồng ý với họ. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trở thành những hình mẫu tích cực và tích cực cho họ trẻ em và dành thời gian cùng nhau trực tuyến với con cái, làm quen với Dịch vụ và giám sát bất kỳ thông tin liên lạc nào giữa con cái họ và bất kỳ người dùng Internet nào khác. Rất khuyến khích rằng cha mẹ hoặc pháp lý Người giám hộ giáo dục con cái họ về hành vi trực tuyến, cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn, không bao giờ tiết lộ, phân phối hoặc truyền đạt thông tin nhận dạng cá nhân của họ như tên thật, hình ảnh, địa chỉ, hoặc số điện thoại mà không có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ khi sử dụng Internet.

  MuOnline là một cộng đồng phát triển không ngừng bao gồm nhiều người tham gia khác nhau với những trải nghiệm khác nhau và tầng lớp. Mặc dù chúng tôi có thể chọn theo dõi và thực hiện hành động khi người chơi không phù hợp, trò chuyện hoặc liên kết đến Dịch vụ, có thể là bất cứ lúc nào cũng có thể có ngôn ngữ hoặc tài liệu khác có thể truy cập trên hoặc thông qua Dịch vụ điều đó có thể không phù hợp với trẻ em hoặc gây khó chịu cho một số người dùng ở mọi lứa tuổi. Thỏa thuận này phác thảo các quy tắc ứng xử cho người chơi truy cập Dịch vụ. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả người chơi sẽ tuân thủ các điều khoản này và không cung cấp nội dung hoặc quyền truy cập vào nội dung mà phụ huynh hoặc người giám hộ có thể thấy không phù hợp hoặc bất kỳ người dùng nào cũng có thể thấy phản cảm. MuOnline không sàng lọc trước nội dung, tài liệu hoặc thông tin liên lạc được truyền tải bởi mỗi người chơi. Như vậy, nó rất cao khuyến khích cha mẹ cung cấp hướng dẫn cho người dùng dưới độ tuổi trưởng thành và thực hiện trách nhiệm của cha mẹ trong việc hạn chế quyền truy cập của con cái họ vào nội dung đó.

 3. Nhận dạng người dùng / Tạo tài khoản:

  Khi tạo danh tính người dùng ("ID người dùng", "tài khoản") bằng cách hoàn thành và gửi biểu mẫu đăng ký MuOnline, bạn tuyên bố rằng bạn đã xem xét, hiểu và tuân thủ đầy đủ các Điều khoản. Bạn cũng phải cung cấp thông tin trung thực và chính xác trong quá trình đăng ký và là người mà bạn tuyên bố là. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, của bạn cha mẹ hoặc người giám hộ phải chủ trì quy trình đăng ký của bạn và / hoặc hoàn tất quy trình đăng ký cho bạn, trong trường hợp đó, họ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả các nghĩa vụ theo Thỏa thuận này và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua Tài khoản của bạn hoặc bất kỳ bên nào khác, cho dù được ủy quyền bởi người dùng đã đăng ký hay không.

  Trong quá trình đăng ký, bạn phải chọn thông tin đăng nhập ("Thông tin đăng nhập") bao gồm một thông tin đăng nhập duy nhất tên ("ID người dùng", "tên tài khoản") và mật khẩu an toàn ("mật khẩu").

  Là người tạo ID người dùng của bạn, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về danh tính của mình và MuOnline sẽ không tha thứ cho sự xúc phạm, tục tĩu, hoặc nhận dạng người dùng không phù hợp. Nếu ID người dùng vi phạm bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này, được xác định duy nhất và toàn quyền quyết định của Nhân viên hỗ trợ MuOnline, chúng tôi có thể ngay lập tức, tạm thời hoặc cấm vĩnh viễn ID người dùng đó khỏi Trang web hoặc Dịch vụ, có hoặc không có thông báo hoặc cảnh báo trước.

 4. Bảo mật tài khoản:

  Bạn, với tư cách là người dùng đã đăng ký của một tài khoản, cuối cùng và hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập và hệ thống máy tính của bạn được sử dụng để truy cập Trang web hoặc Dịch vụ. Hơn nữa, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả việc sử dụng Thông tin đăng nhập của bạn, cho dù bạn có ủy quyền hay không. Bạn không được tiết lộ trực tiếp hoặc gián tiếp mật khẩu cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất cứ lúc nào hoặc cho phép bất kỳ ai khác truy cập vào tài khoản. Chia sẻ, giao dịch, trao đổi, bán hàng, mua, trao đổi hoặc phân phối tài khoản hoặc tài khoản / Thông tin đăng nhập bị nghiêm cấm và bị kỷ luật hành động lên đến và có thể bao gồm cả việc chấm dứt dịch vụ theo quyết định riêng và tuyệt đối của nhân viên hỗ trợ của chúng tôi. MuOnline sẽ KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu mật khẩu tài khoản của bạn và bạn KHÔNG BAO GIỜ tiết lộ nó, EVER; ngay cả khi liên hệ với chúng tôi về một vấn đề tài khoản.

  Khi tạo ID người dùng, bạn đồng ý bồi thường và giữ MuOnline và các chi nhánh của nó vô hại đối với bất kỳ việc sử dụng không đúng cách như vậy danh tính bao gồm, nhưng không giới hạn, sử dụng không đúng hoặc bất hợp pháp bởi người mà bạn đã tiết lộ mật khẩu của mình dưới bất kỳ hình thức nào. MuOnline không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng sai ID người dùng của bạn, cho dù việc sử dụng sai đó là của bạn hay của bên thứ ba. Khi tương tác trong bất kỳ cộng đồng trực tuyến nào, chúng tôi đặc biệt khuyên tất cả người chơi suy nghĩ trước khi họ nhấp và tham gia các hoạt động an toàn trên internet tại tất cả thời gian.

  Nếu bạn phát hiện ra rằng tính bảo mật của tài khoản Thông tin đăng nhập của bạn có thể đã bị xâm phạm, bạn bắt buộc phải báo cáo ngay lập tức và trung thực cho MuOnline càng sớm càng tốt bằng cách gửi email hoặc gửi yêu cầu trợ giúp thông qua Bộ phận trợ giúp MuOnline. Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan điều tra thích hợp để giữ các cá nhân gây ra tội ác trực tuyến chịu trách nhiệm cho hành động của họ, bao gồm cả những người gửi báo cáo gian lận hoặc sai.

 5. Hành động kỷ luật và chấm dứt ID người dùng:

  MuOnline có thể và đưa ra các cảnh báo và đình chỉ tạm thời và chấm dứt vĩnh viễn danh tính người dùng đối với các vi phạm của người dùng. Chúng tôi có toàn quyền quyết định khi nào và làm thế nào để áp đặt các cảnh báo, hình phạt và / hoặc các hành động kỷ luật. Mức độ nghiêm trọng của một vi phạm và số lần xuất hiện trong các quyết định, nhưng chúng không phải là biện pháp duy nhất được sử dụng. Danh tính người dùng có thể bị cấm, cả tạm thời và vĩnh viễn, không có cảnh báo trước.

  Để tránh mọi nghi ngờ, bạn thừa nhận rằng MuOnline có toàn quyền quyết định đối với các hình phạt và hành động kỷ luật ngay cả khi có một khoản tín dụng còn lại trên tài khoản của bạn.

  Nếu bạn cảm thấy bạn hoặc ID người dùng của bạn đã bị cảnh cáo hoặc kỷ luật không công bằng, vui lòng gửi yêu cầu trợ giúp tại Bộ phận trợ giúp MuOnline hoặc gửi email với chi tiết thích hợp đến [email protected] Tất cả các tranh chấp hành động tài khoản đã gửi sẽ được xem xét cẩn thận MuOnline sẽ chỉ hành động với các yêu cầu hợp lệ trong quyết định của mình.

 6. Cổng thanh toán:

  MuOnline cố gắng cung cấp các trò chơi chất lượng miễn phí thông qua Trang web và Dịch vụ. Người dùng không bắt buộc phải mua vật phẩm trong trò chơi. Tuy nhiên, hoàn toàn tận hưởng Dịch vụ, Người dùng có thể tính tiền ảo vào tài khoản của mình bằng PaymentWall để có được các Mục được tính phí đó. Trước khi sử dụng một trong hai cổng thanh toán, MuOnline khuyên bạn nên xem lại Điều khoản dịch vụ của họ một cách cẩn thận và chắc chắn rằng bạn đồng ý với các điều khoản của họ tách biệt với ToS này. Khi bạn trình bày thông tin cổng thanh toán cho MuOnline, bạn đại diện cho MuOnline rằng bạn là người dùng được ủy quyền của tài khoản cổng thanh toán đó đang được sử dụng để có được Tiền ảo. MuOnline không liên kết với PaymentWall. Nếu bất kỳ khoản thanh toán nào bị đảo ngược, hủy bỏ hoặc bị tính phí trở lại, Tài khoản của bạn với chúng tôi có thể bị đình chỉ ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc thêm bị chấm dứt nếu phát hiện gian lận.

 7. Lạm dụng khai thác / lỗi:

  Việc sử dụng hoặc lạm dụng bất kỳ khai thác hiện có / đã biết và / hoặc lỗi là hoàn toàn bị cấm.

 8. Mất kết nối máy chủ:

  Sẽ có các giai đoạn bảo trì máy chủ thường xuyên cũng như bảo trì tại chỗ, thường trùng với một trò chơi mới hoặc dịch vụ mới. MuOnline sẽ cố gắng hết sức để giới hạn thời gian máy chủ xuống còn hai mươi bốn giờ. Tuy nhiên, MuOnline không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất việc sử dụng hoặc dữ liệu có kinh nghiệm là kết quả của việc bảo trì hoặc thời gian ngừng hoạt động khác và bạn đồng ý giữ MuOnline vô hại cho bất kỳ tổn thất nào như vậy.

  MuOnline sẽ không chịu trách nhiệm cho việc người dùng không thể truy cập các dịch vụ phải trả tiền trong quá trình bảo trì máy chủ.

  MuOnline sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện do các nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của MuOnline, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự thất bại nào trong việc thực hiện dưới đây do các trường hợp không lường trước được hoặc nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát của MuOnline chẳng hạn như hành vi của Thiên Chúa, chiến tranh, khủng bố, bạo loạn, cấm vận, hành vi của chính quyền dân sự hoặc quân sự, hỏa hoạn, lũ lụt, tai nạn, đình công, hoặc thiếu các phương tiện vận chuyển, nhiên liệu, năng lượng, lao động hoặc vật liệu.

  Hơn nữa, chúng tôi không thể và không hứa hoặc đảm bảo rằng bạn sẽ có thể truy cập Tài khoản của mình bất cứ khi nào bạn muốn và ở đó có thể được kéo dài thời gian khi bạn không thể truy cập Tài khoản của mình. Bạn chịu toàn bộ rủi ro về kết quả và hiệu suất của Phần mềm và Trò chơi liên quan đến phần cứng và phần mềm của bạn và bạn chịu toàn bộ chi phí cho tất cả các dịch vụ, sửa chữa và / hoặc sửa chữa phần cứng và phần mềm của bạn.

 9. Trang của bên thứ ba:

  Nhấp vào một siêu liên kết có thể hướng bạn ra khỏi Trang web. MuOnline không xác nhận hoặc kiểm soát bất kỳ trang web được liên kết của bên thứ ba nào, không chịu trách nhiệm về nội dung của họ và không có liên kết với chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của các trang web đó. Ngoài ra, các trang web khác có thể có các điều khoản dịch vụ khác nhau và các chính sách bảo mật khác nhau. Do đó, MuOnline khuyên bạn nên thông báo cho chính mình liên quan đến các hoạt động của các trang web bên thứ ba.

 10. Trách nhiệm:

  Cả MuOnline lẫn cha mẹ, công ty con, người cấp phép hoặc chi nhánh đều không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về thiệt hại hoặc mất mát của bất kỳ loại kết quả từ (a) việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn mất thiện chí, ngừng việc, lỗi máy tính hoặc trục trặc; (b) mất hoặc thiệt hại cho các nhân vật, tài khoản, số liệu thống kê, hàng tồn kho, hồ sơ người dùng thông tin được lưu trữ bởi các trò chơi liên quan; hoặc (c) gián đoạn dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn sự gián đoạn của ISP, lỗi phần mềm hoặc phần cứng hoặc bất kỳ sự kiện nào khác có thể dẫn đến mất dữ liệu hoặc gián đoạn dịch vụ. Trong mọi trường hợp sẽ không MuOnline phải chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mẫu mực hoặc hậu quả.

 11. Sự bồi thường:

  Bạn đồng ý bồi thường và giữ MuOnline vô hại và các chi nhánh của nó từ và chống lại mọi khiếu nại, mất mát, chi phí hoặc thiệt hại xuất phát từ việc bạn không tuân thủ các điều khoản này hoặc bất kỳ hành động bất hợp pháp hoặc hành vi không phù hợp nào của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc truy cập Trang web.

 12. Cập nhật dịch vụ hoặc thông báo thay đổi:

  MuOnline bảo lưu quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, để thay đổi, sửa đổi, thêm vào, bổ sung hoặc xóa quyền truy cập chính sách, tính khả dụng của bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ, số giờ khả dụng, nội dung, dữ liệu, phần mềm hoặc thiết bị cần thiết để truy cập Dịch vụ, có hiệu lực có hoặc không có thông báo trước. Tuy nhiên, thay đổi vật chất (như được xác định trong đế MuOnline và toàn quyền quyết định) sẽ được tiết lộ trước hoặc sau những thay đổi đó.

  MuOnline sẽ cung cấp cho bạn thông báo về mọi thay đổi như vậy đối với Dịch vụ thông qua bảo trì máy chủ, thông báo, hoặc qua email. Nếu bất kỳ thay đổi nào trong tương lai đối với Thỏa thuận này là không thể chấp nhận được với bạn hoặc khiến bạn không còn tuân thủ Thỏa thuận này, bạn phải chấm dứt và ngay lập tức ngừng sử dụng Dịch vụ và Tài khoản. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ tuân theo bất kỳ sửa đổi nào đối với Thỏa thuận này cấu thành sự chấp nhận hoàn toàn và không thể hủy bỏ của bạn đối với bất kỳ và tất cả các thay đổi đó. MuOnline có thể thay đổi, sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ bất cứ lúc nào. MuOnline cũng có thể áp đặt giới hạn đối với một số tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào các bộ phận hoặc tất cả Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

 13. Điều khoản bổ sung:

  Vô hiệu nơi cấm. Không cần mua để chơi game. Các nhà điều hành của trang web này bảo lưu quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Truy cập vào trang web bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do. Điểm không có giá trị tiền mặt.

 14. Đóng cửa:

  Cảm ơn bạn một lần nữa đã ghé thăm MuOnline. Chúng tôi hy vọng bạn tận hưởng kỳ nghỉ của mình và tận dụng tối đa cộng đồng trực tuyến chúng tôi đang có đang phát triển. Xin nhớ rằng bạn là khách tại Trang web và hành động với cùng phép lịch sự và sự tôn trọng mà bạn mong đợi từ những khách khác. MuOnline luôn có quyền từ chối hoặc chấm dứt dịch vụ.