Thời gian của bạn
Giờ máy chủ

Tin tức

Đối với những anh hùng thích những gì họ nghe và muốn dành một chút cảm hứng cho cuộc chiến tiếp theo của họ ...

Sự kiện

Đối với những anh hùng thích những gì họ nghe và muốn dành một chút cảm hứng cho cuộc chiến tiếp theo của họ ...

cộng đồng

Đối với những anh hùng thích những gì họ nghe và muốn dành một chút cảm hứng cho cuộc chiến tiếp theo của họ ...

Xếp hạng hàng đầu
Quốc giaLớpKý tựCấp độVị trí
1Lord EmperorDLAdmin800Noria
2Grand MasterAdmin402Lorencia
3Dark WizardAloalo400Lorencia
4High ElfELFMUVNN400Lorencia Bar
5Grand MasterMUVNNdw202Lorencia
6Blade MasterDKMUVNN13Lorencia
7ElfMUVNNelf1Noria
8SummonervNeeeee1Elbeland
9Dark Lordfffffffw1Lorencia
10Elf3123123211Noria
11SummonerMUVNNsum1Elbeland
12Dark LordMUVNNdl1Lorencia
13Summoner4141411Elbeland
14Rage FighterMUVNNrf1Lorencia