Thời gian của bạn
Giờ máy chủ

Tin tức

Đối với những anh hùng thích những gì họ nghe và muốn dành một chút cảm hứng cho cuộc chiến tiếp theo của họ ...

Sự kiện

Đối với những anh hùng thích những gì họ nghe và muốn dành một chút cảm hứng cho cuộc chiến tiếp theo của họ ...

cộng đồng

Đối với những anh hùng thích những gì họ nghe và muốn dành một chút cảm hứng cho cuộc chiến tiếp theo của họ ...

Thông tin máy chủ
Thông Tin Chung
Phiên Bản Server Phiên Bản 6.14
Kinh Nghiệm 9999x
Giảm 30%
Kinh Nghiệm Tổng 10x
Giới Hạn Reset Không Giới Hạn
Điểm Đạt Reset 100

Chaos Machine

Cường Hóa Tỷ Lệ Thành Công Tối Đa
Thường Vàng
Vật Phẩm May Mắn x% x%
Vật Phẩm +10, +11, +12 x% + May Mắn x% + May Mắn
Vật Phẩm +13, +14, +15 x% + May Mắn x% + May Mắn
Cánh Level 1 x% + May Mắn x% + May Mắn
Cánh Level 2 x% x%
Cánh Level 3 x% x%
Cánh Level 4 x% x%
Áo Choàng Chúa Tể x% x%
Tay Cầm Binh Khí x% x%
Mãnh Vỡ Sừng x% x%
Hỗn Hợp Sừng Vỡ x% x%
Hỗn Hợp Sừng Fenrir x% x%
Lông Vũ Của Condor x% x%
Linh Hồn Anh Hùng Cổ Đại x% x%

Party Bonus Experience

Thành Viên Tỷ Lệ Kinh Nghiệm
Các Lớp Nhân Vật Giống Nhau Các Lớp Nhân Vật Khác Nhau
2 Người Chơi EXP% + x% EXP% + x%
3 Người Chơi EXP% + x% EXP% + x%
4 Người Chơi EXP% + x% EXP% + x%
5 Người Chơi EXP% + x% EXP% + x%

Các Lệnh

/reset Reset Nhân Vật Của Bạn.
/whisper [on/off] Bật / Tắt Thì Thầm.
/clearpk Xóa Trạng Thái Sát Thủ
/post [message] Gửi Tin Nhắn Đến Toàn Bộ Máy Chủ.
/str [points] Tăng Điểm Sức Mạnh.
/addagi [points] Tăng Điểm Nhanh Nhẹn.
/addvit [points] Tăng Điểm Sự Sống.
/addene [points] Tăng Điểm Năng Lượng.
/addcmd [points] Tăng Điểm Chỉ Huy.
/requests [on/off] Bật / Tắt Thông Báo Trong Trò Chơi.

Video